Nota legal


Benvingut a la pàgina web de BOADELLA – BOMARENT

A continuació exposem les condicions d’ús d’aquesta pàgina web. La navegació per aquesta pàgina web atorga el rol d’usuari de la mateixa i, per tant, accepta les clàusules detallades d’aquest document.


1. Identificació

De conformitat amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic, li informem que bomarent.com és un domini de l’empresa DISTRIBUCIONS BOADELLA amb domicili social a Ctra. N-II, Km. 706,5 – 17457 Riudellots de la Selva (Girona).

La societat es denomina DISTRIBUCIONS BOADELLA S.L.U. amb CIF B17282088 i es troba inscrita en el Registre Mercantil de Girona, Tom 76, Foli 97, Full GE-1360. Insc. 1ª.


2. Normes d'utilització

L’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit de la pàgina web així com dels continguts i dels serveis de conformitat amb la legislació aplicable a cada moment, la moral i els bons costums generalment acceptats i d’ordre públic.

Queda prohibit realitzar, per la seva part, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquesta WEB o un mal funcionament de la mateixa, incloent la introducció de virus o similars.


3. Propietat intel·lectual

Les pàgines de la web i la informació o els elements que contenen incloent-hi textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, vídeos i també logotips i marques, noms comercials o altres signes distintius, es troben protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals DISTRIBUCIONS BOADELLA o les empreses del grup en són titulars o amb legítima llicència.

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació mitjançant qualsevol tipus de recolzament i mitjà, sense la autorització prèvia i expressa.


4. Responsabilitat

La nostra intenció és oferir un lloc web amb un funcionament continuat i de màxima qualitat.

Amb tot, li informem que no podem garantir l’accés continuat i que les pàgines es poden trobar impedides o interrompudes per factors o circumstancies alienes a la nostra voluntat.

DISTRIBUCIONS BOADELLA no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços, hipervincles o links.

DISTRIBUCIONS BOADELLA no es fa responsables dels perjudicis que es poguessis derivar, entre d’altres de:

- Interferències, interrupcions, errors, omissions, averies telefòniques, endarreriment, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecarregues o errors en les línies i xarxes de telecomunicacions.

- Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes maliciosos de qualsevol mena i a través de qualsevol mitjà de comunicació.

- Ús indegut o inadequat de la Pàgina Web.

- Errors produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix.

En cas de que l’usuari causés algun dany o perjudici per un ús il·lícit o incorrecte del lloc WEB podrà ser reclamat pels danys o perjudicis causats.

De la mateixa manera, l’usuari haurà de respondre davant de qualsevol dany o perjudici que es derivi de l’ús part seva de “robots”, “spiders”,... o eines similars empleades amb la fi de recaptar o extreure dades, o de qualsevol altre actuació que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament de la Pàgina Web.


5. Legislació

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o guardi relació amb l’ús de la pàgina web serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.